Pencere Detektörü

Pencere Detektörü

Yetkisiz kişilerin pencereyi veya camı kırarak girmesiyle aktif olan ve alarm sistemini devreye sokan elemandır.