Yangın durumunu algılayan ve alarmın verilmesini sağlayan sistem elemanıdır.